terug verder

De doden

’s Nachts komen de doden
ze doen alsof er niets is gebeurd
ze stamelen en praten
ze vervliegen in het ochtendlicht

Hoor de doden
Hoor ze praten
Hoor hun vragen
Vergeet ze niet

Zie de doden, ze dansen
Hoog fluit de wind; voorbij, voorbij
Daar roffelt de trom; waarom, waarom

Wat heb jij tot nu gedaan?
De doden met hun holle ogen
Kijken mij verwijtend aan