terug


***

Tussen de bedrijven door,
steek ik over.
Het licht hapert oranje
en geeft op.

Mijn lunchafspraak, wacht
volgens kaart
lange uren tussen elf en vijf,
op mijn trek.

Te laat. Ik doorsta
deze beproeving
alleen!