De gedichtenrubriek door Personen uit het Autisme Spectrum
Poezpas Logo
 .

PoezPAS is de naam van de poëzierubriek van PAS.
De bedoeling van deze rubriek is ruimte te bieden aan dichters met een vorm van autisme of een sterk vermoeden hiertoe om hun gedichten onder de aandacht te brengen van een groter publiek. De gedichten hoeven niet persé over autisme te gaan.

Voor veel (normaal begaafde) mensen met autisme is schriftelijke communicatie (veel) makkelijker dan mondelinge communicatie.
Jezelf uiten en uitdrukking geven aan je gevoelens kan vaak makkelijker op papier. Al is dat papier tegenwoordig vaak een beeldscherm.
In alle rust kun je in je eigen tempo en op je eigen tijdstip verwoorden wat je bezighoudt. Misschien is dat één van de redenen dat zoveel mensen met een vorm van autisme schrijven. Zowel in de vorm van verhalen (zie bijvoorbeeld de ervaringsverhalen elders op deze website), als op andere manieren, zoals in gedichten wordt uitgedrukt wat de schrijver raakt of opvalt.

Een andere reden waarom mensen met autisme graag schrijven en dichten kan zijn, dat dit juist is ontstaan als gevolg van en als reactie op hun communicatieve handicap. Dit heeft gemaakt dat ze, veel meer dan de ‘gemiddelde Nederlander’ hebben moeten nadenken over communicatie en taal. Bij sommige mensen met autisme zie je dan ook een specifieke interesse of zelfs obsessie in taal ontstaan, variërend van grammaticale regels tot buitenlandse talen tot het maken van taalgrapjes.

Daarnaast zijn veel mensen met autisme hoog-sensitief, wat inhoudt dat ze versterkt gevoelig zijn voor allerlei zaken. Taal kan een van deze zaken zijn. Hoewel sommige mensen met autisme juist problemen hebben met taalgebruik, spelling etc. en hierin relatief veel fouten maken, zijn er andere mensen met autisme die hier juist een sterk gevoel voor hebben, en bij wie een spelfout in een tekst meteen op zou vallen en bijna ‘pijn doet aan de ogen’.

Gevoel voor taal behelst meer dan alleen grammaticaal correct kunnen schrijven. Ook de ‘ongeschreven regels’, de boodschap ‘tussen de regels’ en het overgebrachte gevoel spelen een rol. Ook hierbij geldt dat normaal begaafde autisten weer aan de twee, vaak extreme, uiteinden van het spectrum kunnen zitten: of juist (sterk) verminderd gevoelig hiervoor, of juist (sterk) vermeerderd gevoelig hiervoor.

Bij sommige normaal begaafde autisten is zelfs sprake van literaire aanleg of talent voor schrijven of dichten. Het is niet voor niks dat mensen met autisme vaak schrijver worden, zoals Tony Attwood ook constateerde.
Het voor het schrijven benodigde isolement en de rustige omgeving zullen dan omarmd worden.

De normaal begaafde volwassenen met autisme die hun gedichten in hebben gestuurd naar PoezPAS zijn van allerlei leeftijden, mannen en vrouwen en met allerlei diagnoses uit het autismespectrum.
In hun gedichten geven zij weer wat hen bezighoudt.
Sommige gedichten hebben een overwegend sombere stemming, maar ook vrolijke gedichtjes en taalgrapjes ontbreken niet.

De PoezPAS redactie heeft er vooralsnog voor gekozen alle inzendingen te plaatsen. Dit om het insturen van gedichten zo laagdrempelig mogelijk te maken en om de keus voor de lezer te vergroten. Zo is er altijd wel iets wat u zal aanspreken. Bovendien denken wij dat dit op de meest brede manier inzicht biedt in de belevingswereld van mensen met autisme.

Wij wensen u veel leesplezier!

Als je zelf een bijdrage voor PoezPAS wil insturen dan kan dat.
Stuur je gedichten naar: poezie@pasnederland.nl
Vermeld hierbij ook je naam (of pseudoniem, als je je echte naam liever niet op de site ziet), leeftijd en diagnose of vermoeden hiertoe.

Het copyright van de gedichten rust bij de auteurs. Indien u een gedicht van deze website wilt gebruiken, bijvoorbeeld voor educatieve doeleinden, dient u via poezie@pasnederland.nl toestemming te vragen aan de auteur.